Your browser does not support JavaScript!


Förordningar

§1 Ordlista

1. Säljaren - TRANSIT CENTER Morzyńska-Wicik Monika beläget i Pędzewo 21A, 87-134 Zławieś Wielka. Momsregistreringsnummer: 554-123-18-48, Regon: 091432757.
2. Butik - Internettjänst som tillhör Säljaren, tillgängliga under domänen www.transitcenter.se genom vilken en Köpare kan göra beställningar.
3. Köparen - varje person som lämnar in en order i Butik (konsument eller en person utan status Konsument).
4. Konsument - Köpare är en fysisk person som de rättsliga åtgärder (försäljning kontrakts via Butik) inte är direkt relaterade till sin verksamhet eller yrkesverksamhet (art. 221 i civillagen).
5. Användare - en person som har registrerat sig och skapa ett konto genom att fylla i registreringsformuläret på www.transitcenter.se tillhör Butik
6. Konto - Space på din server tillgängliga för dig, som, genom att skicka in dina Personuppgifter, och där lagras historia beställningar som gjorts av Användare.
7. Personuppgifter - samlats i registreringsformuläret , finns på www.transitcenter.se uppgifter om en identifierad eller identifierbar fysisk person behandlas av Butiken för rätt utförande av order och andra operativa och marknadsföringssyfte.
8. Behandling av Personuppgifter - bearbetning, insamling och nyttjande för behoven av Butik Personuppgifter i enlighet med lagen av den 29 augusti 1997 om skydd av Personuppgifter (enhetlig text: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
9. Förordningar - dessa regler.
10. Varor - lös egendom, som kan säljas i Butik, i synnerhet, nya och begagnade bildelar.
11. Beställning - Köparens avsiktsförklaring riktas direkt ingå ett avtal om försäljning av Varor på distans via Butik, som åtminstone typ och antal Varor.
12. Nyhetsbrev - en tjänst som tillhandahålls kostnadsfritt på elektronisk väg genom vilken en kund kan få tidigare bekräftade meddelanden om butiken, inklusive information om erbjudanden, kampanjer och nya produkter i butiken, från butiken på elektronisk väg.

§2 Allmänna bestämmelser

1. Förordningar definiera regler ingående och genomförande av avtal om försäljning av Varor i Butiken.
2. Att göra Beställningar i Butiken måste ha enheter för tillgång till Internet, e-post och webbläsare onlineresurser som möjliggör visning av webbsidor.
3. Varor som säljs presenteras av Butiken vid tidpunkten för Beställningen.
4. Priserna som visas bredvid Varorna anges i EURO och inkluderar moms. Varors priser i erbjudandet adresserade utomlands uttrycks i euro (€) eller pund (GBP).
5. Säljarens erbjudandet i Butik kraft i den polska och den Europeiska unionen, om inte annat resultat från beskrivningen av Varor. I särskilda fall behandlas beställningar utanför EU på individuella villkor.
6. Säljaren har rätt att ändra priserna på Varor, in- och utgångar för Varor, rabatter på olika Varor och att genomföra och avsluta kampanjer i Butiken. Detta hindrar inte på något sätt de rättigheter som förvärvats av Köparen; dvs. inte ändringarna gälla order som har placerats av Köparen.
7. Det är förbjudet för personer som använder butiken (inklusive köpare) att publicera olagligt innehåll (t.ex. i recensioner av varor).
8. Alla logotyper varumärke "Ford" är informativa.
9. Allt innehåll och grafik placeras på denna webbplats ägs av Transit Center och skyddas av upphovsrätt.

§3 Kvalitet på Varorna

1. Nya delar som säljs av Butiken kommer från nuvarande produktion och har full tillverkarens garanti.
2. Begagnade delar som säljs av Butiken importeras och bevis lämplig för vidare användning. Tillståndet för de delar som används återfinns i beskrivningsdelen och motsvarar den faktiska beskrivna delarna.
3. Bilder från tillgängliga reservdelar är genom TRANSIT CENTER. Vi försöker att göra bilder som presenteras spegla utseendet av Varorna.

§4 Göra en Beställning
1. Säljaren tillåter att Göra en Beställning på följande sätt:

a) genom Butik - fylla i interaktiva formuläret
b) per telefon - kontaktnummer: +48 56 678 02 01,
c) elektronisk post (e-post): bildelar@transitcenter.se.

2. För att skicka Beställningar via Butiken bör vara: lägga till den valda Varor i kundkorgen, och sedan följa med ytterligare information på sidan Butik. Göra inköp i Butiken, är det möjligt för både Användare registrerade - med ditt Konto på servern, samt för kunder består Beställningen utan registrering och skapa ett Konto.
3. Efter Beställning, kommer Köparen att få:

a) automatiskt genererade e-post - som är en bekräftelse för inlämnande av Beställning från Säljaren - tillsammans med alla relevanta villkor i Beställning (i fall att lämna Beställningar via hemsidan Butik)
b) inom en arbetsdag efter inlämnandet av Beställningen - informationen via e-post eller via telefon, bekräftar mottagandet av order för genomförande och ingående av försäljning av Varor.

4. I händelse av att Köparen inkonsekvenser som sänds av Butiken infromacji avses i § 4 punkt. 3 poäng. b) i Förordningen, frågar Säljaren för ett samtal till den angivna informationen i telefonnumret eller kontakt via e-post för att korrigera bristande efterlevnad.
5. Ändra innehållet av Beställningen av Köparen är möjligt tills Varor har ännu inte skickats. För detta ändamål, kontakta Säljaren via telefon eller e-post.

§5 Fraktkostnader
Fraktkostnader av Varor (leverans) till Köparen. Leverans sker inom Polen och andra länder som är medlemmar i Europeiska unionen. Leverans sker med kurir, enligt prislista - som är en integrerad del av Förordningarna (för mer information se "Frakt"). Köparen placera Beställningen och välja leveransmetod accepterar leveranskostnader ingår i prislistan. Beställningar utanför EU-gränsen har olika leveranskostnader, individuellt överenskommits med berörda parter.

§6 Betalningsvillkor

Säljaren ger följande betalningsmetoder:

a) Banköverföring,
b) PayPal,
c) Betalning med kort (via Paypal).

§7 Utförande av Beställningen
1. Villkoret för Beställning av Köparen genom Butik är att ge när du fyller i interaktiv form parwdziwych Personuppgifter och kontaktuppgifter (som möjliggör kontroll och bekräftelse Beställning). Kontraktet anses vara godkänt för Behandling endast om korrekt ifyllt Beställningsformuläret. Beställning kräver godkännande av reglerna Förordningar
2. I fallet med felaktig eller otillräcklig fyllning det interaktiva formuläret, kommer Säljaren att göra sitt yttersta för att kontakta Köparen för att bekräfta mottagandet av Beställningen för utförande. Om godkännande av Beställningen för utförande inte kan bekräftas inom 3 dagar på grund av bristande kontakt med Köparen Säljarens erbjudande med avseende på de beställda Varorna är inte bindande.
3. Under Beställnings Utförande Köparen får ett e-postmeddelande för att ändra status av order.
4. Beställningsstatus - Köparen kan när som helst kontrollen på webbplatsen Beställning. 5. Den genomsnittliga längden på Beställningen är med leverans 1-3 dagar. Denna tid kan förlängas med ytterligare 3-4 dagar vid behovet av att föra Varorna från tillverkaren lagret. Den maximala leveranstiden är 30 dagar. För Varor av varierande utförande sänds efter slutförandet av hela, det vill säga. Efter den längsta av följande. Den anmälan som avses i § 4 punkt. 3 poäng. b) av Förordningar Köparen får detaljerad information om leveransdatum av Varorna.
6. Säljaren ska leverera Varorna med kurir.
7. Leveranserna levereras från 09:00 till 17:00.
8. Säljaren kan inte fastställa eller garantera den exakta tidpunkten för leverans av Varor, så för att ordna leveransen är skyldig att kontakta kuriren på dosering och administrering av siffror, konossement, som placerades i den information som avses i § 7 punkt. 3 i arbets (för att ändra Beställning ).
9. När kuriren inte skulle hitta Köparen bladen indikerar när Varorna levereras.
10. På den första dagen efter testet leverans, Varorna tas emot av Köparen på den lokala grenen av kuriren, där du kan plocka upp Varorna personligen - adress grenen kurir och alla detaljer i sändningen är på anmälan utskrift.
11. Om produkten inte tas emot från grenen kurir, två dagar efter det första försöket för leverans, kuriren kommer försöker att leverera.
12. Försäljningsdokumentet är kvitto eller på köparens begäran en momsfaktura som köparen mottar elektroniskt efter 12 timmar från det att sändningen skickades till den e-postadress han tillhandahöll när han skapade ett konto i affären.
13. Säljaren reserver som vissa Varor inte finns sjöfart utomlands, i vilket fall informationen i beskrivningen av Varorna.
14. Om inte in av Köparen försändelser som skickas postförskott, kan Säljaren be Köparen att slutföra försäljningen avtalet med omge deadline och det hot som i händelse av ineffektiv utgången av hans drar sig ur köpeavtalet . Efter tidsfristen, och bristen på svar från klienten Säljaren kan göra Köparen uttalande om utträde ur köpeavtalet . I detta fall skall försäljningsavtalet anses ogiltig och Säljaren kan kräva ersättning för icke-prestanda av Köparen.

§8 Verifiering av försändelsen av Köparen
Det rekommenderas att beröva levereras med bud Varor Köparen undersökte transporten. I händelse av skada Säljare rekommenderar vi att du gör en skada protokoll i närvaro av kurir och utan dröjsmål underrätta kundserviceavdelning för Säljaren. När det gäller svårigheten att kontrollera Varor eller vägran att skriva ner en skada protokollet genom kuriren, rekommenderar Säljaren att skriva ner personliga kurir anställd (namn, efternamn och telefonnummer) och omedelbar överföring av denna information till kundserviceavdelning för Säljaren.

§9 Uppsägning av avtalet ("tillbaka" av Varor)
1. Köparen med status för Konsumenten kan frånträda avtalet om försäljning av Varor som köpts från Säljaren av någon anledning, göra ett uttalande i elektronisk form inom 14 dagar från dagen för Varor (dvs. från och med dagen för mottagande av KonsumentVaror ). För att uppfylla tidsfristen, måste du skicka ett meddelande innan det löper ut.
2. Den ångerrätt som är inte ges till Konsumenten i de fall:
fördelarna med egenskaper som anges av Konsumenten i sin ordning, eller nära förknippad med hans person,
fördelar, som till sin natur inte kan återsändas eller vars föremål är en färskvara,
3. I händelse av återkallelse, har Konsumenten skyldig att returnera Varorna i oförändrat skick, såvida inte en förändring var nödvändig vid normal hantering.
4. Konsumenten är skyldig att returnera Varorna omedelbart, senast 14 dagar från dagen för tillbakadragandet.
5. En Konsument som har utträtt ur avtalet skickar Varorna till Säljaren på egen bekostnad; kostnad återbetalas.
6. Det pris som betalas för de Varor och porto ersätta Konsumenten vid köp av Varor kommer att återlämnas till Säljaren inom 14 dagar från dagen för tillbakadragandet .
7. Köpare som inte har status som Konsumenten inte har rätt att dra sig ur det avtal som avses i § 9. En av Förordningarna. Köpare till sådana regler och tidsfrister för att frånträda avtalet regleras av civillagen.
8. Kund är ansvarig för en minskning av värdet av saker som ett resultat av att använda den på ett sätt som går utöver vad som är nödvändigt för att fastställa natur, egenskaper och funktion saker, såvida näringsidkaren inte har informerat Konsumenten om ångerrätten i enlighet med kraven i artikel. 12 punkt. 1 punkt 9 i lagen om Konsumenträttigheter .
9. Rätten att dra sig ur ett avtal som ingåtts utanför fasta affärslokaler eller på ett avstånd som inte ges till Konsumenten med avseende bland annat på avtal:

1) tjänsten, om företagaren gjort en full service med uttryckligt medgivande från Konsumenten, som har informerats innan den bestämmelse som enligt bestämmelsen av entreprenören förlorar rätten att frånträda avtalet;
2) i vilket syfte är att tillhandahålla för den icke-prefabricerad produkt tillverkad enligt specifikationerna för Konsumenten eller dennes piga möta individuella behov;

§10 Reklamation
1. Säljaren skall vara ansvarig gentemot Köparen är en Konsument för bristande efterlevnad av de Varor i samförstånd med försäljning till den utsträckning som anges i lagen av den 30 maj 2014. Konsument rättigheter.(?Dz.U. 2014 poz. 827).
2. Reklamation för bristande efterlevnad av Varor med försäljningsavtalet kan ske skriftligen till adress Säljare (Reklamation och Intervention avdelningen) eller via e-post till följande adress: bildelar@transitcenter.se

2.1 Säljarens ansvar för varors bristande överensstämmelse med avtalet varar i 2 år från dagen för leverans av varorna.
2.2 Säljaren skall svara på reklamationen inom 14 dagar från mottagandet.
2.3 När det gäller företagare, som inte är konsumenter i den mening som avses i lagen om konsumenträttigheter, går rättigheterna enligt garantin förlorade om köparen, som är företagare, inte inspekterade Varorna i den tid och på det sätt som är brukligt för sådana varor och inte omedelbart underrättade Säljaren om det upptäckta felet, och i det fall då felet blev uppenbart först senare - om han inte underrättade Säljaren omedelbart efter upptäckten.

3. När du skickar en begäran om bristande överensstämmelse med avtalet av Varor, rekommenderar Säljaren att Köparen lämna kontaktuppgifter , korrekt att beskriva orsakerna till reklamation och krav mot Säljare, samt lägga till ett försäljningsdokument eller en fotokopia . Vi rekommenderar att du fyller reklamation formulär.
4. Säljaren ska vara ansvarig gentemot en köpare som inte är en konsument på grundval av bestämmelserna i civillagen (entreprenör) inom ramen för garantin, medan han gentemot en köpare som är en konsument ska vara ansvarig på grundval av bestämmelserna i lagen om konsumenträttigheter inom ramen för konsumentgarantin.
5. Det reklamation som Köparen är inte en Konsument, inte åtföljs av ett försäljningsdokument, inte kommer att beaktas.
6. Säljaren ska erkänna reklamationer inom 14 dagar från det att den lämnats in eller levererat Varorna, om det är nödvändigt att erkänna reklamationen. Om Säljaren inte svarar inom denna period erkänns klagomålet automatiskt.
7. Kostnaden för leverans av de varor som är föremål för klagomål betalas av kunden, som är skyldig att organisera transport av paketet via ett post- eller kurirföretag. Om klagomålet är framgångsrikt kommer transportkostnaderna för den annonserade produkten att återbetalas till kunden.
8. För transport till Köparen skall Säljaren utfärda en faktura.
9. Säljaren ansvarar inte för felaktig installation av varorna.
10. Säljaren tillåter möjligheten att överväga klagomålet på distans på grundval av det inlämnade foto- eller videomaterialet utan att behöva skicka tillbaka varorna till Transit Center-butiken. Varje sådant fall ska bekräftas av Säljaren eller Reklamationsavdelningen.

§11 Garanti
1. När det gäller Varor som omfattas av garantirättigheter i detta avseende bör utföras i enlighet med de villkor som anges i garantidokumentet.
2. Behörigheter Konsument till följd av den inlämnade klagomål avseende bristande överensstämmelse eller privilegier Köparene som inte är en Konsument i samband med klagomål inom garanti för fel inte utesluta, begränsa eller avbryta Köparenens rättigheter enligt den garanti som en garant - principerna anges i garantidokumentet.
3. Varans utgångsdatum finns på varan eller på kartongen i vilken varan säljs. I annat fall anses den minsta hållbarhetstiden vara 2 år.

§12 Dataskydd och integritet
1. Användaren kan samtycka till Behandling av Personuppgifter av Säljaren enligt villkoren av dessa Förordningar, genom att kryssa i lämplig ruta i registreringsformuläret eller Beställning. Samtycke till Behandlingen av Personuppgifter är frivilligt.
2. Användarnas Personuppgifter behandlas av Säljaren, användning av serverutrymme från ett externt webbhotell.
3. Säljaren är administratör av Personuppgifter , som utför Behandling av dina Personuppgifter i enlighet med lagen, i synnerhet de bestämmelser i lagen av den 29 augusti 1997 om skydd av Personuppgifter (konsoliderad text. Journal of Laws 2002, n. 101, objektet. 926 i ändrad lydelse.) och lagen av den 18 juli 2002 om elektroniska tjänster (Journal of Laws nr 144, punkt. 1204, i ändrad lydelse.).
4. Oavsett samtycke till Behandling av Personuppgifter Kunden Administrator behandlar Personuppgifter i den utsträckning som krävs för att skapa och forma innehållet i avtalet, de förändringar, lösningar och korrekt genomförande av upphandlingen genomförts tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg, i avräkning med Användaren, liksom för marknadsföring av sina egna.
5. Administratören har rätt att göra utförande av Beställning i Butiken för sina kunder innan bekräfta sin efterlevnad Personuppgifter genom att skicka relevanta dokument, till exempel. En fotokopia av en identitetshandling . Skicka en kopia av dokumentet är frivilligt. Om en kopia av dokumentet inte kommer att sändas eller höjer rimligt tvivel, kan administratören vägra att sälja exemplar i Butiken eller ta bort ett användarKonto.
6. Användaren har rätt att inspektera de bearbetade Personuppgifter när som helst, samt rätt att korrigera dem och rätten att göra invändningar i de fall som anges i de lagbestämmelser, liksom efterfrågan deras avlägsnande.
7. Användaren är skyldig att uppdatera Personuppgifterna i registreringsformuläret omedelbart efter varje förändring av Personuppgifter.
8. Vid tvivel om förenligheten med sanningen eller nyheter ges av användarKonton i registreringsformuläret (även som ett resultat av en ansökan som lämnats in av en annan Användare) Administratör (trots ovan) tillstånd att vidta följande åtgärder:

8.1. Användare ringer att omedelbart ta bort den falska Personuppgifter eller uppdatera Personuppgifter;
8.2. blockerar åtkomsten till Användaren valt i Butik Beställning;
8.3. spärrat Konto i avvaktan på utredning;
8.4. irreversibel borttagning av Konton.

9. Administratören har rätt att lämna ut Personuppgifter endast enheter som auktoriserats i enlighet med relevanta bestämmelser i lagen. Administratören är inte mot lagen föreskriver Personuppgifter till tredje part, i synnerhet för obehöriga.
10. När det gäller Personuppgifter som behandlas av administratören för andra ändamål än vad som krävs för att tillhandahålla tjänsterna ändamål Du kan lämna en begäran om att stoppa tjänsteleverantörens Behandlingen av deras Personuppgifter.
11. Syftet med personuppgiftsbehandling av Transit Center är att inse beställningen i webbutiken. Uppgifterna delas inte med några externa enheter utan tillstånd.
12. Hela sekretesspolicyn för behandling och lagring av personuppgifter från Transit Center finns på: https://www.transitcenter.se/privacy_policy.php

§13 Butikens funktionalitet

1. De produkter som finns tillgängliga på Transit Centers webbplats presenteras på grundval av särskilda funktioner som gör det möjligt att välja sorteringsregler.
2. De funktioner som används i Transit Center-tjänsten möjliggör
- Positionering och sortering av produkter enligt delarnas kvalitetsgrad,
- Positionering och sortering av produkter som matchar de fraser som skrivs in i produktsökmotorn,
- positionering och sortering av produkter som matchar en specifik fordonstillverkare.
3. Rekommenderade produkter i de översta positionerna i produktlistorna markerade som ,,föreslagna" baseras på relevant matchning till produktkategorin och kvaliteten på delen.
4. Som standard marknadsförs och markeras produkter som ger bäst valuta för pengarna som "premiumreservdelar" i Transit Center-butiken.
5. Produkterna i butiken delas in efter kvalitet i: originaldelar, OEM-delar, premiumreservdelar, utbytesdelar, begagnade delar.
6. Produktsidorna innehåller verklig information om antalet sålda enheter av en viss produkt.

§14 Produktrecensioner

1. Transit Center tillhandahåller indirekta tjänster i den mening som avses i DSA (dvs. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2065 av den 19 oktober 2022 om den inre marknaden för digitala tjänster och om ändring av direktiv 2000/31/EG, även känd som lagen om digitala tjänster). Tjänsterna är riktade till mottagare inom Europeiska unionens territorium och Storbritannien inkluderar:
(a) lägga till åsikter om Produkter
2. Recensioner om produkter som presenteras i butiken är frivilliga och kommer från riktiga kunder som har köpt produkten.
3. Recensioner är föremål för moderering.
4. Produktrecensioner får inte publiceras om de uppfyller minst ett av följande kriterier: recensionen är utanför ämnet; recensionen innehåller reklam; recensionen har utfärdats av en konkurrent och det finns en intressekonflikt; recensionen innehåller svordomar eller andra termer som vanligtvis betraktas som stötande; recensionen presenterar personuppgifter; recensionen gäller leveransprocessen eller andra frågor utanför säljarens kontroll.
5. Transit Center identifierar eller verifierar inte tidigare olagligt innehåll i recensioner, i synnerhet inte använder automatiserade metoder för sådan identifiering eller verifiering.

§15 Ansvarsregler

1. Transit Center kan blockera eller radera Kundens konto i en situation där det har skett ett brott mot säkerhetsreglerna eller brott mot reglerna, såsom: användning av bots som registrerar konton, förse Transit Center med felaktig information om beställningen, placera beställningar med betalningsskyldighet utan att uppfylla denna skyldighet.
2. Kunden kommer att informeras om beslutet att radera eller blockera hans/hennes konto i Transit Centers butik.
3. En kund som inte samtycker till beslutet att blockera eller radera sitt konto har rätt att lämna in ett klagomål till den e-postadress som är relevant för onlinebutiken.

§16 Nyhetsbrev

1. Kunden kan frivilligt använda tjänsten Nyhetsbrev.
2. För att använda nyhetsbrevstjänsten krävs en enhet med en webbläsare i den senaste versionen, som stöder JavaScript och cookies, med tillgång till Internet och ett aktivt e-postkonto.
3. E-postmeddelanden som skickas inom ramen för denna tjänst kommer att skickas till den e-postadress som Kunden har angett vid registreringen för nyhetsbrevet.
4. Meddelanden som skickas inom ramen för nyhetsbrevet kommer att innehålla information om möjligheten att avregistrera sig från det, samt en länk för att avregistrera sig.
5. Kunden kan när som helst avregistrera sig från nyhetsbrevet, utan att ange någon anledning eller ådra sig några kostnader, med hjälp av det alternativ som avses i (4) eller genom att skicka ett meddelande till butikens e-postadress: info@transitcenter.uk.
6. Klagomål angående nyhetsbrevet ska rapporteras till tjänsteleverantören på e-postadressen: info@transitcenter.uk

§17 Slutbestämmelser
1. I frågor som inte regleras har lagar allmängiltig polsk lag, särskilt bestämmelserna i civillagen , lagen av den 30 maj 2014 om Konsumenträttigheter .
2. Förordningar inte stänga och begränsar inte några rättigheter Köparenen som är en Konsument som har rätt till det enligt de tvingande bestämmelserna i lagen. I händelse av konflikt mellan bestämmelserna i de Förordningar och de tvingande bestämmelserna i lagen, att bevilja Konsumenternas rättigheter, ges företräde till dessa bestämmelser.
3. Regler är tillgängliga för alla Köparene i elektronisk version i Butiken i "Villkor" bokmärke).
4. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra Förordningar. Ändra Förordningar ska träda i kraft den dag som anges av Säljaren, inte mindre än 7 dagar sedan lanseringen på Butik reviderade föreskrifterna. Beställningar från kunder före ikraftträdandet av ändringar av Förordningar i enlighet med gällande bestämmelser i Förordningarna. Att ändra Förordningar Medlemmarna kommer att informeras om sina e-postadresser.
5. Råvaruförsäljningskontrakt genom Store är föremål för polsk lag. Användaren gör Beställnings och acceptera villkoren samtycker till valet av polsk lag som är tillämplig på avtalet om försäljning genom Butiken.
6. Eventuella tvister med anledning av Försäljningsavtal mellan Butiken och Konsumenter skall i första hand lösas genom förhandling, med avsikten att lösa tvisten i godo, med beaktande av lagen om utomrättslig reglering av konsumenttvister.
Om detta inte skulle vara möjligt, eller skulle vara otillfredsställande för någon av parterna, kommer tvister att lösas av behörig allmän domstol.
7. En kund som är konsument skall också ha rätt att använda sig av tvistlösning utanför domstol, i synnerhet genom att, efter det att klagomålsförfarandet avslutats, lämna in en begäran om medling eller en begäran om att ärendet skall behandlas av en skiljedomstol.
8. Kunden, som är en konsument enligt definitionen i bestämmelserna, kan för att lösa en tvist i godo lämna in ett klagomål via onlineplattformen ODR (Online Dispute Resolution), som finns tillgänglig på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679
 
Nyckelordssökning
Avancerad sökning
Transit Center in Europe